מאמרים של: yishai

הכשרות מורים

הכשרות מורים

סדנאות למורים אשר מטרתם לחזק אצל המורים את החלק היהודי הפנימי ובכך להשפיע על התלמידים. בסדנא המורים נחשפים למגוון דרכים אומנותיים