צוות העמותה | האמנים | דריקטוריון | תומכים | שותפים 

 

עו”ד  שרה טפרברג מרק פלדמן – יו”ר משותפים

פיונה רחל קנטר- מנכ״ל בהתנדבות

 

חברי וועד 

עו”ד אברהם אברמן

אבי מלכה

ד״ר היידי פלייס

ישי פישמן

וועדת היגוי

הרב מיכאל מלכיאור

שלמה פוקס

ג’ונתן מדווד

יהודה כ”ץ

תמי גלייזר כוכבי

יוסף גיטלר