צוות העמותה | האמנים | דריקטוריון | תומכים | שותפים 

 

מרק פלדמן – יו”ר

פיונה רחל קנטר- מנכ״ל בהתנדבות

 

חברי וועד 

עו”ד אברהם אברמן

עו״ד שרה טפרברג

ג’ונתן מדווד

ד״ר היידי פלייס

יוסף גיטלר

תמי גלייזר כוכבי

וועדת היגוי

הרב מיכאל מלקיאור

שלמה פוקס

ד”ר יעל הכהן

ד”ר חגית הכן-וולף

יהודה כ”ץ

חלי ברקת טביבי