דף הבית

הכשרות מורים

הכשרות מורים

סדנאות למורים אשר מטרתם לחזק אצל המורים את החלק היהודי הפנימי ובכך להשפיע על התלמידים. בסדנא המורים נחשפים למגוון דרכים אומנותיים

בתי ספר

בתי ספר

חיילים | מכינות | בתי ספר | מורים | נוער בסיכון  נשימה עובדת עם עשרות בתי ספר ברחבי הארץ. צוות הפדגוגי של "נשימה"