ירקע: תכנית מפגשים של עמותת נשימה עונה על הצורך לאחות את הקרעים בחברה הישראלית וגישור על ההבדלים והשוני בין הקבוצות השונות בישראל.

תכנית מפגשים כוללת סדרת מפגשים חווייתיים המפגישים בין קבוצות נוער יהודיים וערבים. הסדרה נותנת הזדמנות למשתתפים להעמיק את ההיכרות עם עולמם של קבוצת האחר, איתם לרוב אין להם חיבור, דרך מסע חווייתי החוצה את שני המגזרים ומשלב דיון ויצירה בנושאים משמעותיים וחשובים. הדרך המיוחדת בה אנו נוקטים הינה שילוב של האומנויות ככלי להעצמת המפגשים.

תיאור התהליך: יצירת מפגשים בין שתי קבוצות המגיעות מרקעים שונים כאשר המשתתפים עוברים סדרה של חמישה מפגשים העוסקים בסוגיות בוערות בחברה הישראלית.

להלן תיאור התהליך והלו"ז כמו גם הרעיונות אותם נשמח לפתח יחד עם הצוותים החינוכיים:

הנושא הוא "אחדות ולא אחידות סביב ערבות הדדית"